ADVIEZEN EN / OF KLACHTEN

De stuurgroep ontvangt adviezen en helaas soms ook klachten.

Om deze adviezen en klachten te co÷rdineren is er een procedure beschreven in het
Plusbus Advies en Klachtenreglement

Advies en Klachtencommissie

Klanten en derden die een advies of klacht hebben over de Plusbus kunnen
hiervoor iedere werkdag tussen 19:00 en 20:00 uur telefonisch contact
opnemen met 06 50 57 40 01

Vrijwilligers die een advies of klacht hebben over de Plusbus kunnen
hiervoor contact opnemen met
Henk Drankier, Louis van der Hoeven, Mary Storm

.