BESTUUR

Onder verantwoordelijkheid van Vitis Welzijn wordt de organisatie van de Plusbus bestuurd door de volgende stuurgroepleden

Voorzitter is vanaf 1 augustus2016 John van der Knaap

Secretaris is vanaf 1 januari 2018 Marian van Scheijndel

Penningmeester is vanaf 1 januari 2018 Rien van Leeuwen

Marjon van den Ende co÷rdineerd de ledenadministratie

Peter Hofland is de algemeen co÷rdinator van de plusbus en vice voorzitter

Jan van Vliet houdt zich bezig met de financiële administratie.

het telefoonnummer van de plusbus is 0174-440082 en het email adres van de plusbus is plusbus@vitiswelzijn.nl

SPONSORCOMMISSIE

Naast de stuurgroep is de sponsorcommissie van de Plusbus druk bezig met het zoeken en benaderen van sponsoren.

De sponsorcommissie bestaat uit de heren Leo van der Laan en Adriaan van der Meer.

Leo is te bereiken onder telefoonnummer 06 51 52 41 55 of email l.laan@caiway.nl en

Adriaan is te bereiken onder nummer 06 51 26 54 54 of email adriaan@avdmeerbouw.nl.

DE BUSSEN

Voor alles wat met de bussen te maken heeft is Cor Bruggeling verantwoordelijk.