Wat is Plusbus

In januari 2007 is de Plusbus in het Westland van start gegaan, een initiatief van de ouderen bonden. Plusbus vervoert personen van 60 jaar en ouder van deur tot deur.

De gehele organisatie van Plusbus is in handen van vrijwilligers en werkt zelfstandig onder de vlag van de Vitis Welzijn.

Er wordt gereden binnen de gemeente Westland en vanaf 2 november 2009 wordt ook Hoek van Holland in het rittenschema opgenomen.
Op deze wijze kunnen Westlandse en Hoekse ouderen tegen een laag tarief vervoerd worden.

De aanschaf en het rijden van de Plusbus is en wordt mede mogelijk gemaakt door giften van diverse fondsen en uiteraard door de sponsoren die reclame maken op de Plusbus.

Voor wie

De Plusbus is bestemd voor 60+ers die wonen binnen de gemeentegrenzen van het Westland en Hoek van Holland. Het is mogelijk een rollator mee te nemen, de Plusbus is echter niet bedoeld als gehandicaptenvervoer, omdat de bussen niet geschikt zijn om rolstoelen te vervoeren.

Wat zijn de mogelijkheden

De Plusbus rijdt op afspraak, welke één dag van te voren gemaakt moet worden, van deur tot deur. De bijrijder helpt u bij het in- en uitstappen. Dit betekent dat u met de Plusbus naar de dokter, tandarts, soos of gewoon het dorp kunt gaan of bij een vriendin op de koffie of een familiebezoek kan afleggen. Vervoer waarvoor u voorheen wellicht een beroep moest doen op kinderen, buren of kennissen. De drempel om zelfstandig weg te gaan wordt lager. U kunt nu weer zelf naar de activiteiten toe en weer onder de mensen komen!

Wanneer rijden de bussen

De bussen rijden alleen op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
De bussen rijden niet in het weekend en tijdens feestdagen

Lidmaatschap

Om van de Plusbus gebruik te kunnen maken, moet u lid worden van de Plusbus.
U kunt hiervoor een aanmeldformulier downloaden of afhalen bij één van de Buurtinformatiepunten (openingstijden) of telefonisch (0174-444221) een aanmeldformulier aanvragen. Samen met een kopie identiteitsbewijs en één pasfoto stuurt u dit aanmeldformulier volledig ingevuld naar:

Plusbus, Verdilaan 88, 2681 KP te Monster
Binnen enkele dagen ontvangt u de lidmaatschapskaart.
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar.

Kosten Plusbus

Voor het lidmaatschap betaalt u € 15,00 per persoon per kwartaal ( € 5,00 per maand).
Dit geld wordt via een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven.
Naast het lidmaatschap koopt u een vervoersbewijsboekje. De prijs hiervoor bedraagt per 1 januari 2019 € 20,00 voor 20 ritten.
Dit vervoersbewijsboekje is verkrijgbaar bij de bijrijder in de Plusbus.
Een enkele rit met de bus kost dus € 1,00 per keer, ongeacht de afstand.